fbpx

ЗАСТРАХОВАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ

VENILUCK CBS: Всичко за бизнеса на едно място Счетоводни услуги

НАШИТЕ УСЛУГИ

Фирмата предлага цялостни решения, свързани със застраховането и кредитирането на всеки вид бизнес.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ЗАСТРАХОВАНЕ

Пълна гама застрахователни услуги и съдействие за намиране на възможно най-изгоден за вас вариант.

ПЕРСОНАЛ

КРЕДИТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Цялостно съдействие при получаване на кредити и инвестиции за вашия бизнес.

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

ЗАСТРАХОВАНЕ

Пълна гама застрахователни услуги и съдействие за намиране на възможно най-изгоден за вас вариант.

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Помощ при избор на най-добра оферта за застраховане на движимото и недвижимото имущество на вашия бизнес.

 • Застраховка на оборудване
 • Застраховка на товари
 • Застраховка на сгради
 • Застраховка на офиси

ЗАСТРАХОВКА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Извършване на текуща обработка на счетоводни и данъчни документи:

 • Гражданска отговорност
 • Каско

ЗАСТРАХОВКА НА СЛУЖИТЕЛИ

 • Застраховка живот
 • Злополука на работно място
 • Здравна застраховка при пътуване и командировки в чужбина

КРЕДИТИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Цялостно съдействие при получаване на кредити и инвестиции за вашия бизнес. Нашият екип ще намери оптималния за вас вариант за дългосрочно или краткосрочно кредитиране и ще договори най-добрите условия.

ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Предоставяме безплатна консултация и последващо съдействие за получаване на ипотечни кредити.

 • Първоначална консултация
 • Избор на банка
 • Договаряне на условия по кредита
 • Подготовка на необходимите документи
 • Придружаване от юрист при сключване на договорите
 • Обединение и предоговаряне на вече сключени кредити

БИЗНЕС КРЕДИТИ

 • Инвестиционен кредит
 • Оборотен кредит