fbpx

МАРКЕТИНГ

VENILUCK CBS: Всичко за бизнеса на едно място

НАШИТЕ МАРКЕТИНГ РЕШЕНИЯ

Фирмата предлага комплексни маркетинг решения за да достигнете действителния потенциал на вашата дейност, бързо и ефикасно.

ПОДГОТОВКА И СТРАТЕГИЯ

Маркетинг план / Събиране на данни / Проучвания и анализи / Маркетинг стратегия

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Социални мрежи / Дигитална реклама / Уеб сайт

РЕКЛАМИ

Рекламни материали / Изготвяне на реклами

ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА И ФОТОГРАФИЯ

Продуктова фотография и видеография / Видеа за социалните медии / Заснемане с дрон / Фотография и видеа за събития

ДРУГИ УСЛУГИ

Copywriting / Маркетинг надзор и одит / PR кампании

ЕКИП

Разполагаме с опитни специалисти от всяка сфера на маркетинга.

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

ПОДГОТОВКА И СТРАТЕГИЯ

Първоначален анализ за установяване на маркетинговите нужди и изграждане на цялостна стратегия.

МАРКЕТИНГ ПЛАН

Спрямо конкретните нужди фирмата може да изготви цялостен маркетинг план.

 • Анализ на дейността на клиента
 • Сегментиране на пазара и избор на целеви пазар
 • Ситуационен анализ
 • Анализ по вътрешни и външни пазарни показатели
 • Конкурентен анализ
 • Определяне на маркетингови цели
 • Избор на маркетингова стратегия
 • Избор на маркетингова тактика
 • Изготвяне на карта за изпълнение
 • Прилагане на плана
 • Контрол на изпълнението

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Фирмата събира необходимите за вас данни, използвайки различни качествени и количествени методи, като организира и осъществява цялата дейност.Подготовка и провеждане на (Количествени методи):

 • Наблюдения
 • Допитване
 • Експерименти
 • Въпросници

Подготовка и провеждане на (Качествени методи):

 • Дълбочинно интервю
 • Фокусна дискусия
 • Етнографски изследвания
 • Проактивни методи
 • Анализ на казуси
 • Качествено наблюдение

ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Фирмата извършва набор от проучвания и анализи, необходими за ясната оценка на пазара и сегашната или бъдеща позиция на фирмата ви в него.

 • Индустриално проучване
 • Проучване на марка
 • Проучване на доставчици
 • Проучване на дистрибуционна мрежа
 • Маркетингова среда
 • Оценка на ефективността на маркетинг кампании
 • Конкурентен анализ
 • Икономически анализ
 • -5C анализ
 • Потребителски анализ
 • Потребителска удовлетвореност
 • Проучване на вътрешни пазари
 • Проучване на външни пазари
 • Конкретен пазар и неговата структура
 • Анализ на пазарната конюнктура
 • Ценови проучвания
 • Пласментни проучвания
 • Продуктови проучвания
 • Рекламни проучвания
 • Мотивационни проучвания
 • Изготвяне на профил на клиента
 • SWOT анализ
 • PEST анализ

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ

Фирмата подготвя и реализира най-подходящата за вас стратегия.

 • Масов маркетинг
 • Целеви / Диференциран маркетинг
 • Концентриран маркетинг
 • Индивидуален маркетинг
 • Видео маркетинг
 • Upsale – надграждане на продажбата на продукти или услуги с премиум версии, ъпдейти и други
 • Cross-sale – продажби на допълнителни и допълващи продукти или услуги след направена продажба
 • Downsell – предлагане на алтернативни, по – достъпни продукти или услуги на колебаещи се клиенти

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Предлагаме комплексни решения в сферата на дигиталния маркетинг, като ви помагаме да изберете най-адекватния подход, съответно нуждите на фирмата ви.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Фирмата изготвя профили и осъществява рекламна дейност във всички водещи социални медии.

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • TikTok
 • Twitch
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Discord

ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА

 • Изработка на рекламни съобщения
 • Изработка на дигитални банери
 • Видео композитинг
 • A/B тестване
 • Ремаркетинг
 • E-mail кампании
 • PPC кампании
 • Display кампании

УЕБСАЙТ

Оптимални маркетингови решения за вашия фирмен уебсайт. (За повече информация за услугите, моля, посетете отдел „Уеб дизайн“)

 • Изработка на уеб сайт
 • Одит и оптимизация на уеб сайт
 • Одит и редакция на съдържание
 • SEO интеграция и поддръжка
 • SEM интеграция и поддръжка

РЕКЛАМИ

Изработка на реклами и фирмени рекламни материали.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

 • Брошури
 • POS материали
 • Визитки
 • Фирмени презентации
 • Плакати
 • Табели
 • Флаери
 • Каталози
 • Календари
 • Банери

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕКЛАМИ

 • Видео реклама за телевизия
 • Видео реклама за интернет
 • Аудио реклама за радио
 • Реклама за вестници и списания
 • Реклама за билбордове

ИЗРАБОТКА НА ВИДЕА И ФОТОГРАФИЯ

Предоставяме професионална изработка и обработка на видеа и фотография.

ВИДЕО ИЗРАБОТКА

 • Продуктова видеография – Снимките може да са равносилни на 1000 (хиляди) думи, но видеата са това, което може да ви превърне в истински поет!
 • Видеа за социалните медии – Без видеа малко компании успяват да имат успешно присъствие онлайн. А за тези, стараещи се да преуспеят, е абсолютно наложително! Доверете се на екип с дългогодишен опит в сферата.
 • Видеа за събития – От избраните моменти, компилирани в кратко видео след събитието, до проведени интервюта и събран материал за промоционални видеа за следващи издания – нашето ненатрапващо се присъствие Ви предоставя всичко!
 • Заснемане с дрон – Уникални кадри, заснети от височина. Подходящо за лендинг страници в сайт, постове за социалните медии и теливизионни реклами.
 • Кинематография – Разкажете завладяващата история на Вашия бранд и позволете на Вашите клиенти да се влюбят в мисията ви.

ФОТОГРАФИЯ

 • Фотография за събития – Нека следващото събитие е наистина незабравимо с професионални изображения!
 • Продуктова фотография – Имате уникален продукт и е време да го покажете на света!
 • Портретни снимки – Професионално заснети портрети на избран от вас фон или локация.

ДРУГИ УСЛУГИ

Copywriting / Маркетинг надзор и одит / PR кампании

COPYWRITING

Изготвяне на професионални маркетинг текстове с цел популяризиране на дадена марка или на предлагани продукти и услуги. Имаме богат опит в различни сфери на бизнеса и извършваме подробен анализ на дейността и предлаганите услуги / продукти на всеки клиент, за да създадем запомнящи се маркетинг текстове, които ще подпомогнат бизнеса ви.Изготвяне на:

 • Текстове за уебсайт
 • Текстове за реклами в списания
 • Текстове за каталози
 • Текстове за брошури
 • Текстове за реклами във вестници
 • Текстове за директна поща
 • Текстове за електронна поща (Email)
 • Сценарии за радио и телевизионни реклами
 • Текстове за публикации в социалните мрежи

МАРКЕТИНГ НАДЗОР И ОДИТ

Компанията може да съдейства при оценка на ефективността на извършван маркетинг от дадена компания и да предостави препоръки за подобрение.

 • Определяне на цели
 • Оценяване на вътрешната среда
 • Оценяване на външната среда
 • Изготвяне на подробен отчет
 • Предоставяне на препоръки

PR КАМПАНИИ

Компанията извършва цялостна организация на PR кампании за популяризация на вашата дейност.

 • Определяне на цели
 • Изготвяне на план за действие
 • Изчисляване на разходите и определяне на бюджета
 • Цялостна организация и извършване

ЕКИП

Екипът е съставен от опитни специалисти от различни сфери на маркетинга, способни да анализират дейността ви и да предоставят най-адекватното и ефикасно решение за всеки отделен случай.