fbpx

ПРЕВОДИ

VENILUCK CBS: Всичко за бизнеса на едно място

НАШИТЕ УСЛУГИ

Професионални преводи и обработка на текстове.

УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Фирмата извършва професионални писмени и устни преводи.

ДИСТАНЦИОННИ ПРЕВОДИ

При необходимост от извършване на бързи преводи по всяко време, се предлага възможността за дистанционни преводи.

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ И ТЕКСТОВЕ

Легализация на документи и редакция на готови текстове.

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Фирмата може да извърши професионален превод на всякакъв вид текстове и да предостави квалифицирани преводачи за извършване на устни преводи.

ОБИКНОВЕН ПРЕВОД

Превод без последваща заверка или легализация. Използва се когато преводът е за лична или вътрешнофирмена употреба, неизискваща представянето му пред институции в качество на документ.

Възможна употреба:

 • Вътрешнофирмени правилници
 • Инструктажи
 • Длъжностни характеристики
 • Трудови договори
 • Заповеди и уведомленияИзчисляване и обработка на заплати / пейрол

ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД

Официалните преводи, предлагани от фирмата подлежат на вторична редакция от втори преводач за избягване на възможни грешки.

Изисквания към официалния превод:

 • Да бъде извършен от заклет преводач (Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР)
 • Да бъде поставен на фирмена бланка
 • Всяка страница да бъде заверена с фирмен печат и подпис на преводача
 • Да бъде закрепен към оригиналния документ или негово копие

ЗАВЕРЕН ПРЕВОД

Официален превод с последваща заверка, необходим когато направения превод трябва да служи за документ пред дадена институция.

Процедурата по заверка на превода включва:

 • Изготвяне на официален превод
 • Заверка от български на чужд език – в Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР
 • Заверка от чужд на български език – пред нотариус лично от преводача
 • Заверка от чужд на чужд език – извършва се превод на български език и се заверява пред нотариус (законово изискване), извършва се превод на чуждия език и се заверява в сектор „Легализации и заверки” на МВнР

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ

Преводи на специфична техническа и друга тематика.

Възможна употреба:

 • Маркетинг материали
 • Техническа литература
 • Счетоводни документи
 • Юридически документи
 • Литературни произведения и др.

УСТНИ ПРЕВОДИ

Спрямо конкретните изисквания устните преводи могат да бъдат използвани при:

 • Бизнес срещи
 • Изповядване на сделки пред нотариус
 • Посещение на определени институции
 • Фирмени обучения
 • Конференции и презентации и др.

Фирмата предлага възможност да наемете преводач за извършване на:

 • Консекутивен превод: превод след направено изказване
 • Симултанен превод: превод в момента на говорене
 • Превод „на ухо“ (шушутаж): превод в момента на говорене на до две лица.

ДИСТАНЦИОННИ ПРЕВОДИ

Ако имате нужда да имате на разположение преводач по всяко време за директни преводи, фирмата предлага следните услуги (при предварително уговорени часове или абонамент):

УСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРЕВОДИ

 • Консекутивен превод по телефон
 • Симултанен превод по телефон

ПИСМЕНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРЕВОДИ

 • Превод на чат комуникация
 • Превод на емайл комуникация
 • Обикновен превод на текстове

АБОНАМЕТНИ ПЛАНОВЕ

 • Определени работни часове
 • През целия работен ден
 • Извънработно време
 • 24/7 (услугата се извършва от няколко служите спрямо изискваната квалификация)

ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ И ТЕКСТОВЕ

Професионална редакция на готови текстове и легализация на документия.

РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ

Ако имате готов текст и е необходимо той да бъде проверен и редактиран, ние можем да извършим проверка за и редакция на:

 • Граматически грешки
 • Фразеологични грешки
 • Морфологични грешки
 • Правописни грешки
 • Лексикални грешки
 • Пунктуационни грешки
 • Синтактични грешки

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Легализацията се извършва спрямо заложените норми в ‚ПРАВИЛНИК ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ, ЗАВЕРКИТЕ И ПРЕВОДИТЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА

Фирмата извършва цялостна процедура по легализацията на документи, включваща:

 • Изготвяне на официален превод
 • Предварителна заверка в съответните институции (при необходимост)
 • Сдобиване с апостил – съгласно международните изисквания и споразумения между българия и съответната държава (при наличие на определени правни спогодби апостил не се изисква)
 • Легализация на документа в сектор „Легализации и заверки” на дирекция „Консулски отношения” на МВнР на Република България
 • Заверка в съответното посолство съгласно чл.7 от ПЛЗПДДК