fbpx

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР

VENILUCK CBS: Всичко за бизнеса на едно място

НАШИТЕ УСЛУГИ

Оптимизирайте бизнеса си и спестете разходи като използвате нашия контактен център.

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Продажба на продукти и услуги. Цялостни проучвания на пазари.

АУТСОРСИНГ

Поемането на вторични за бизнеса ви дейности с цел оптимизация на разходите.

КОНСУЛТАЦИИ

Венилак може да бъде ваш стратегически партньор при вземането на важни за бизнеса ви решения.

ЗА ОТДЕЛА

Контактния център на фирмата е изграден от специалисти с богат опит в аутсорсинг бизнеса.

Възможностите не се случват. Вие ги създавате.

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Цялостни решения за вашите телемаркетингови кампании и проучвания.

ПРОУЧВАНИЯ

Цялостна организация и провеждане на телемаркетингови проучвания.Проучвания по телефона с цел:

 • Анализ на потенциални пазари
 • Сегментация на клиенти
 • Изграждане на клиентски профил
 • Удовлетвореност на клиентите
 • Разпознаваемост на марка
 • Ефективност на кампания с директна пощa – Обаждания след кампании с директна поща за оценка на интереса

ПРОДАЖБИ

Увеличите продажбите си с подходящия модел телемаркетинг.
 • B2B – Продажби на продукти и услуги подходящи за бизнес клиенти
 • B2C – Продажби на продукти и услуги на крайни потребители
 • Up-sales кампании – надграждане на продажбата на продукти или услуги с премиум версии, ъпдейти и други
 • Cross-sales кампании – продажби на допълнителни и допълващи продукти или услуги след направена продажба
 • Downsell – предлагане на алтернативни, по – достъпни продукти или услуги на колебаещи се клиенти

АУТСОРСИНГ

СЕКРЕТАРСКА (BACK OFFICE) ПОДДРЪЖКА

Поемане на комуникацията и вторичните дейностите на натоварени отдели и служители.
 • Телефонен секретар на определен език – Комуникация с трети страни, клиенти и между отдели на фирмата
 • Въвеждане и обработка на данни – Събиране и обработка на големи количества информация. Въвеждане на информация от хартиени носители в бази данни
 • Актуализация и допълване на бази данни – Подновяване на информация за лица и компании чрез справки в налични бази данни, интернет или телефонни обаждания
 • Организация на директна поща и доставки – Подготовка и изпращане на персонализирана или масова кореспонденция и маркетингови материали
 • Изпращане и обработка на имейли – Масов персонализиран мейлинг с информиращ характер
 • SMS услуги – Предоставяне на кратки SMS номера и програмиране на автоматични платформи за обслужване на клиенти и SMS игри

КЛИЕНТСКА ПОДДРЪЖКА

Повишите ефективността на комуникацията и обслужването на клиентите си.
 • Обслужване на клиенти след работно време
 • Приемане на поръчки – Регистрация и обработка на постъпващи поръчки по телефона
 • Даване на информация – Продукти и услуги, цени, наличности по обекти и друга обща информация
 • Обща поддръжка на продукти и услуги – Отговаряне на въпроси във връзка със закупени продукти и ползвани услуги, разрешаване на проблеми и даване на информация за клонова, сервизна мрежа и други
 • Кампании за задържане на клиенти – Осъществяване на контакт и предлагане на преференциални условия при подновяване или продължаване на договорните отношения
 • Напомняне за дължими плащания – Напомнителни обаждания за наближаващ или изтекъл падеж на задължения на физически и юридически лица
 • Техническа поддръжка – Поддръжка на 1-во ниво по общи въпроси и проблеми
 • Интеграция на IVR (гласов портал) Възможност за автоматична гласова информация, обслужване в извънработно време, оставяне на съобщения

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС МЕРОПРИАТИЯ

Цялостна организация, включително уведомяване на клиенти и партньори за предстоящи събития и бизнес срещи.
 • Идентифициране на потенциални корпоративни клиенти
 • Предизвикване на първоначален интерес
 • Уговаряне на бизнес срещи и събития
 • Уведомителни обаждания за настъпващи и предстоящи събития

ПЛАНОВЕ

Подходящи решения спрямо конкретните изисквания.
 • Определени работни часове
 • През целия работен ден
 • Извънработно време
 • 24/7 (включително националните празници)

КОНСУЛТАЦИИ

Консултация за стратегически за бизнеса ви въпроси и решения, свързани с телемаркетинга и вашите вътрешни Call Center звена.

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Съдействие при всички свързани с телемаркетинга въпроси.
 • Оценка на продукти и услуги – Доколко са подходящи за телемаркетинг кампании
 • Определяне на целеви пазар – Клиенти, които ще бъдат най – склонни да закупят вашите продукти
 • Оценка на конкуренцията – Кои са основните конкуренти, предлагащи подобни продукти и услуги и как да останете конкурентоспособни
 • Определяне на допълващи се продукти – Ако предлагате повече от един продукт и услуги, можем да преценим, кои е най – разумно да предлагате заедно
 • Изработка на план за действие – Брой прозвънявания на ден, най – подходящ часови диапазон, подход по време на разговорите, необходима апаратура и персонал

ИЗГРАЖДАНЕ НА CALL CENTER ЗВЕНА

Съдействие при проектирането и изграждането на вътрешни Call Center звена.
 • Определяне на цели
 • Оценка на настоящо състояние
 • Необходими помещения
 • Необходимо оборудване
 • Брой на персонал и необходими умения
 • Изготвяне на план за действие

ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ (АУТСОРСИНГ)

Вземането на решение за делегиране на процеси на външен доставчик. В процеса на нашата дейност сме работили и работим с редица бизнеси, с които сме установили връзка и можем да намерим най – ефикасните за вас решения.
 • Определя на текущи нужди
 • Определяне на подходящи за делегиране процеси
 • Оценка ефективността на доставчик
 • Съдействие при намирането на доставчици

ЗА ОТДЕЛА

Контактният център на фирма Венилак разполага с екип от специалисти с дългогодишен опит в сферата, способен да предостави набор от специализирани услуги, свързани с обслужването на клиенти по различни комуникационни канали – телефон, Email, Fax, SMS, директна поща. Възможностите, които предлагаме на клиентите си включват обслужване на крайни клиенти, канали за увеличаване на продажбите, увеличаване на ефективността на текущите канали, услуги по събирането, обработката и актуализацията на информация и бази данни.